پاک کننده های تسمه نقاله ها

بلت کلینر محصول کمپانی MARTIN آمریکا

پاک کننده اولیه و تنش گیر -tensioner primary cleaner

پاک کننده ثانویه با تنش گیر secondary cleaner with tensioner