تجهیزات انتقال مواد در خطوط تولید

دستگاه بيگ بلاستر از كمپاني MARTIN امریکا

شات بالستر : برای انتقال مواد به صورت پرتابی

ویبراتور ها: برای لرزش و جابجایی مواد